Business Plus ERP สำหรับธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง

ลงประกาศเมื่อ 26 ม.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 29 มิ.ย. 2560 15:47:13 น. เข้าชม 43 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ


Business Plus ERP  สำหรับธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง

เครื่องสำอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้นทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะกลุ่มสตรีเท่านั้น ในปัจจุบันจะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นำไปสู่ภาวการณ์แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

กลุ่มที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายในประเทศแบ่งออกเป็น3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศโดยได้รับลิขสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ คิดเป็น***ส่วนร้อยละ 70

2. กลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง(คิดเป็น***ส่วนร้อยละ 20)

3. กลุ่มผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและใช้ตราของคนไทยซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น เครื่องสำอางประเภทสารสกัดจากธรรมชาติ(คิดเป็น***ส่วนร้อยละ 10)ซึ่งปัจจุบันได้รับการส่งเสริมทั้งจากภาครัฐและเอกชน

         BUSINESSPLUS ถูกพัฒนาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า30 ปี ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้ท่านนำหน้าก่อนใครกับระบบบัญชี,ซื้อ, ขาย, คลังสินค้าการเงินในแบบ Account& ERP และยังต่อเนื่องกับงานวางแผนการผลิต(MRPII) ได้อย่างลงตัวเพื่อธุรกิจเครื่องสำอางโดยเฉพาะ BUSINESS PLUS ช่วยให้การจัดการเป็นระบบทุกฝ่ายได้ข่าวสารที่พร้อมช่วยกันตัดสินใจถูกต้องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การ

 • รับออเดอร์จากฝ่ายขายจากช่องทางต่างๆ เพื่อเตรียมสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย ให้พอเพียงเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการสั่งซื้อเพื่อขายหรือต้องสั่งซื้อวัตถุดิบ (Raw Material) เพื่อผลิตตาม***ส่วนจากสูตรกำหนด นำมาผลิตไม่ขาดหรือเหลือเกินความจำเป็น รวมทั้งประมาณการวันผลิตเสร็จเพื่อจัดส่งได้ทันตามกำหนด
 • ทำให้การทำงานตั้งแต่กระบวนการผลิต เป็นตามแผนไป ส่งถึงกระบวนการจัดจำหน่ายให้สะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดและยังมีรายงานเฉพาะ ที่ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำในหลากหลายมิติ ทำให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจทราบทิศทางที่ถูกต้อง
 • รองรับกระบวนการขายหรือแบบจัดจำหน่ายในแบบหลายๆ ช่องทาง ทั้งปลีกและส่งทั้งในและต่างประเทศ กับอีกหลายๆ วิธีการที่มีในระบบจัดจำหน่ายที่ช่วยให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ

ช่วยกระบวนการจำหน่าย
         Business Plus มีหลายช่องทางที่สามารถเลือกแบบจัดจำหน่ายให้ตรงกับความต้องเช่นขายปลีก (POS), รับฝากขาย, ขายส่ง, ฝากขาย (Consignment) และรายงานวิเคราะห์ในการวางแผนที่เหนือกว่า

 • รู้ว่าขายแล้วมีกำไรหรือไม่ เท่าไหร่
 • ควบคุม สต๊อกสินค้าอย่างสมดุล เพื่อไม่ให้เสียโอกาสจากสินค้าขาด หรือมีเกินความจำเป็นไม่เป็นประโยชน์ที่จะมีไว้
 • เลือกสินค้าชุดไหน กลุ่มไหน นำออกมาขายก่อนที่จะหมดอายุ ก่อนที่จะต้องทิ้งเสียของ
 • สินค้าอย่างไหน, แบรนด์ไหน ขายดี ขายไม่ดี ขายออกได้เร็วหรือช้า กำไรมากหรือน้อย วิเคราะห์วางแผนไม่พลาด
 • จัดสรรสินค้าให้มีการเติมเต็มตัดออกโยกย้ายอย่างลงตัวและเหมาะสม ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด เพิ่มโอกาส
 • รู้ได้ว่ามี สินค้าหาย หรือจะหมดอายุเมื่อใด มีขั้นตอนการตรวจนับอย่างมีประสิทธิภาพ กับเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก
 • รองรับกระบวนการขายทั้งแบบจำหน่ายเอง และฝากขาย มีตัวช่วยจัดการกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ น่าเชื่อถือ

ช่วยจัดซื้ออย่างอัจฉริยะ ทั้งแบบซื้อ เพื่อขายหรือซื้อเพื่อผลิต
         จากรับคำสั่งขอซื้อสินค้าการจองเพื่อจัดส่งตามจำนวนและตามกำหนดเวลาสามารถสั่งให้สร้างใบสั่งซื้อจากใบจองหรือใบขอซื้อ แยกตามผู้จำหน่ายหลักกับสินค้าของผู้จำหน่ายกับหน่วยจัดซื้อ ให้อย่าถูกต้องจัดซื้อพร้อมต่อรองราคาส่วนลดกำหนดส่งและพิมพ์สั่งซื้อส่งได้ทันทีลดขั้นตอนประหยัดเวลา

 • ถ้าเป็นส่วนงานซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและจัดจำหน่าย

         สามารถสั่งให้สร้างใบขอซื้อวัตถุดิบ ตามสินค้าที่จะต้องผลิตอ้างอิงจากสูตรผลิตตามจำนวนที่ต้องการหรือจากคำสั่งจอง, ขาย, ขอผลิตเพื่อให้สะดวกในการจัดซื้อตามจำนวนวัตถุดิบแยกตามผู้จำหน่ายเพื่อการผลิตตรงถูกต้องทั้งสินค้าและจำนวนที่ต้องการได้ทันที ลดขั้นตอนประหยัดเวลา

ตัวช่วยกระบวนการผลิต
          ระบบช่วยแนะนำและวางแผนการผลิตเป็นขั้นตอนไม่ให้พลาดในการผลิตทั้งวัตถุดิบที่รับจากการสั่งซื้ออย่างสมดุลเบิกโอนวัตถุดิบตรงตามจำนวนเข้าตำแหน่งเครื่องผลิตวันที่ควรผลิตเสร็จเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตดำเนินตามแผนเมื่อผลิตตามแผนสามารถเพิ่ม ลดผลผลิตและวัตถุดิบตามจริงผันแปรตามสูตรเพื่อได้จำนวนและต้นทุนที่ผลิตได้ตัดวัตถุดิบที่ใช้ไปจริง กับรายงานควบคุมประสิทธิภาพตามขั้นการผลิตเพื่อให้ธุรกิจเครื่องสำอางใช้ระบบผลิตได้ทั้งนำมาประกอบแบบ Repack และแบบผลิตเอง แล้วประกอบ Repack เพื่อพร้อมจำหน่าย กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่น คลัง จัดส่งอย่างต่อเนื่อง          ครบทั้ง ERP (Enterprise ResourcePlanning) และ MRPII (ManufacturingResource Planning) เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมบริหารจัดการ ลดความผิดพลาดจากขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต้องคำนวณเองเพียงแต่ช่วยตัดสินใจร่วมกับระบบ เพื่อการจัดการอย่างมืออาชีพ


รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.businessplus.co.th/main/cosmetics/index.html

www.facebook.com/businessplusaccount/

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด

เลขที่ 11-14 ซอยบรมราชชนนี 39

แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

หมายเลขโทรศัพท์ : ฝ่ายขาย 02-880-9700 ฝ่ายบริการและอื่น ๆ 02-880-8800

www.businessplus.co.th

E-Mail : sales_account@businessplus.co.th

แสดงความคิดเห็น

ราคา ไม่ระบุ

 • ผู้ลงประกาศ : บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด
 • ความต้องการ : ต้องการขาย
 • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
 • วันที่ลงประกาศ : 26 ม.ค. 2560
 • อัพเดทล่าสุด : 29 มิ.ย. 2560 15:47:13 น.
 • ที่อยู่ : เลขที่ 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
 • จังหวัด : ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
 • เบอร์โทรศัพท์ : ฝ่ายขาย 02-880-9700 ฝ่ายบริการและอื่น ๆ 02-880-880
 • Email : sales_account@businessplus.co.th